Продължава записването на студенти в НВУ "Васил Левски" по документи.