Министърът на отбраната Николай Ненчев и заместник-председателят на Народното събрание Иван Иванов посетиха военния университет