На 26 ноември 2014 г. НВУ „Васил Левски” чества 136 години от създаването си.