Взривни работи за раздробяване едрогабаритни метални блокове

НВУ “В. Левски” гр. В. Търново предлага:

Университетът разполага с оборудвана площадка за взривяване на метали, съгласно Правилника за безопасност по труда при взривните работи.

  • извършване на обучение на основен персонал за взривни работи;
  • извършване на взривни работи;
  • раздробяване на едрогабаритни метални блокове.

За контакти:
Катедра „Инженерно осигуряване”
тел: 062/618722, 618782, 618784.
Всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.

Назад