Явяване на ALCPT

Дати за предварителен тест ALCPT, за редовната есенна сесия STANAG 6001 по английски език в НВУ "Васил Левски".

Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка”, град Велико Търново:

  • 02.09.2020 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3, зала 1325)
  • 03.09.2020 г. – от 10,00 ч. – резервна дата (I-ви учебен корпус, етаж 3, зала 1325)

Департамент „Чуждоезиково обучение", град Шумен:

  • 09.09.2020 г. – от 10,00 ч. – редовна дата (зала 7301 - ДЧЕО)
  • 10.09.2020 г. – от 10,00 ч. – резервна дата (зала 7301 - ДЧЕО)

 

Назад