Девиз на НВУ "Васил Левски"

"Времето е в нас и ние сме във времето!" *
Васил Левски

Националният военен университет “Васил Левски” е създаден с решение на 39-тото Народно събрание от 14.06.2002 г. чрез преобразуване на Висшето военно общовойсково училище “Васил Левски” – гр. Велико Търново, Висшето во­енно училище за артилерия и противовъздушна отбрана “Панайот Волов” в гр. Шумен и Висшето военновъздушно училище “Георги Бенковски” – гр. Д. Мит­рополия.

Университетът е държавно висше училище - юридическо лице, със седалище Велико Търново. Университетът има свое знаме, печат и празник - 26 ноември.

 

Назад