Честност

Нашето тълкуване за ...

Честност – морално качество, което отразява едно от най-важните изисквания на нравствеността. честността включва правдивост, принципност, вярност към поетите задължения, искреност пред другите и пред самия себе си.

Назад