Търпение

Нашето тълкуване за ...

Търпение (търпимост) – морално качество, което се изразява в стремежа да се постигне взаимно разбиране и съгласуваност на разнородни интереси и гледища, без да се прилагат крайни мерки на натиск, предимно с методите на разяснението и възпитанието. То кара човека да понася безропотно, спокойно и с твърдост възникналите пред него неприятности, лишения и страдания.

Назад