Човеколюбие

Нашето тълкуване за ...

Човеколюбие – това е християнска и човешка добродетел, която ни задължава да се отнасяме към околните прилично и вежливо, да избягваме спрямо тях всякакви несправедливости, произволи, насилие и беззаконие, да уважаваме личността, честта и живота им.

Назад