Инициатива

Нашето тълкуване за ...

Инициатива – това е качество на човека, което го кара да предприема самостоятелни действия, като се ръководи от своята съобразителност и досетливост, без никакво въздействие от външна страна. Форми на проява на инициативност могат да бъдат подвигът, починът, личният пример.

Назад