Репутация

Нашето тълкуване за ...

Репутация – създало се у околните мнение за нравствения облик на човек (колектив), основано върху предишното му поведение изразяващо се в признаване на неговите заслуги, авторитет, в това, какво очакват от него в бъдеще, колко голяма отговорност му се възлага и как се оценяват постъпките му.

Назад