Субординация

Нашето тълкуване за ...

Субординация – подчиненост, съподчиненост, служебна дисциплина, при която по-долните чинове по служба се подчиняват на по-горните.

Назад