Чест и достойнство

Нашето тълкуване за ...

Чест и достойнство – етически категории, изразяващи диалектическата връзка между оценката, която другите дават за личността и самооценката на човека за самия себе си. При честта определящата роля се пада на оценката от страна на другите, а при достойнството – на самооценката.

Назад