Заместник-началник (заместник-ректор) по учебната и научната част на НВУ "Васил Левски"

 
полковник доцент доктор на науките Веселин Петров Мадански
 
 
 РОДЕН
28 март 1964 г. гр. Златарица, обл. Велико Търново
 
 
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
 
2016
НВУ „Васил Левски”
Научна степен „доктор на науките” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” и по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
 
2011-2012
НВУ „Васил Левски”
Образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” и по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
 
2007 – 2008 
НВУ „Васил Левски”
Гражданска специалност „Национална и регионална сигурност” – образователно-квалификационна степен „магистър”
 
1999 – 2000
Военната академия на сухопътни войски в Солун, Гърция
Специалност “Организация и управление на оперативно-тактическите формирования от сухопътни войски”
 
1982 – 1986 
ВНВУ „Васил Левски”
Военна специалност „Войсково разузнаване”
Гражданска специалност „Гръцка филология”
 
1979 – 1982 
Средно спортно училище „Г. Раковски”, Велико Търново
 
 
 
 
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
 
2014
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет “Национална сигурност и отбрана”
 
2011
Курс за ръководители на занятия по оцеляване – НВУ “Васил Левски”
 
2004
Курс за инструктори в Център за подготовка на наблюдатели но ООН в Хамелбург, Германия
 
2001
Курс по информатика – ВВОВУ „ Васил Левски ”
 
1995
Курс „Методически основи на научните изследвания” – Федерация на научно-техническите съюзи
 
1993
1990
Курс военни наблюдатели – ВА „Г. Раковски”
Курс по английски език – ВНВУ „ Васил Левски ”
 
 
 
 ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
От 17.07.2014
Заместник-началник по учебната и научната част
 
2014-2014
Доцент в катедра „Разузнаване” на НВУ „Васил Левски”
 
2012-2014
Директор на департамент „Езиково обучение и физическа подготовка” в НВУ „Васил Левски”
 
2010-2012
Началник на Център за дистанционно обучение в НВУ „Васил Левски”
 
2005-2010
Директор на департамент „Чуждоезиково обучение” в НВУ „Васил Левски”
 
2004-2005
Председател на предметно-методическо направление в катедра „Приложна лингвистика” на НВУ „Васил Левски”
 
2004
Началник на отделение Учебна дейност и управление на качеството на НВУ „Васил Левски”
 
2000-2004
Главен асистент в катедра „Обществени науки” на ВВОВУ „Васил Левски”
 
1998-2000
Главен асистент в катедра „Приложна лингвистика” на ВВОВУ „Васил Левски”
 
1995-1998
Главен асистент в катедра „Езиково обучение” на ВВОВУ „Васил Левски”
 
1994-1995
Старши асистент в катедра „Езикова подготовка” на ВВОВУ „Васил Левски”
 
1993-1994
Военен наблюдател в мисия UNTAC в Камбоджа
 
1986-1993
Преподавател по гръцки език в катедра „Чужди езици” на ВНВУ „Васил Левски”
 
 
 
 НАГРАДИ
 
 
 
 
2014
похвална грамота
 
2013
обявяване на благодарност
 
2013
обявяване на благодарност
 
2013
обявяване на благодарност
 
2010
Старопрестолна грамота на дарителя и Почетен знак на благодетеля от Община В. Търново
 
2008
Часовник с надпис от Министъра на отбраната
 
2008
хладно оръжие
 
2007
предметна награда
 
2007
обявяване на благодарност
 
2007
похвална грамота
 
2006
предметна награда
 
2006
обявяване на благодарност
 
2006
обявяване на благодарност
 
2006
обявяване на благодарност
 
2005
предметна награда
 
2004
обявяване на благодарност
 
2003
обявяване на благодарност
 
2003
обявяване на благодарност
 
2002
обявяване на благодарност
 
2002
нагръден знак за вярна служба под знамената - III степен
 
2001
Почетен релефен знак и Грамота за заслуга от Общобългарски комитет „Васил Левски
 
2001
обявяване на благодарност
 
1997
бинокъл
 
1997
обявяване на благодарност
 
1993
Медал на ООН „В служба на мира“
 
1989
обявяване на благодарност
 
1986
Часовник с надпис от Министъра на отбраната
 
1986
Парична награда
 
 
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
 
английски език
писмено и говоримо на много добро ниво
 
гръцки език
писмено и говоримо на отлично ниво
 
руски език
писмено и говоримо на много добро ниво
 
 
 
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
 
2001
Развитие и усъвършенстване на дистанционно чуждоезиково обучение - PG 0355”, ръководител
 
2004
Изграждане на център за подготовка на преподаватели, координатор
 
2005
Изграждане на център за подготовка на кадри за участие в умиротворителни операции, ръководител
 
2006
Изграждане на мултимедийна зала за изучаване на гръцки език, ръководител
 
2006
Изграждане на център за дистанционно обучение, ръководител
 
2006
Изграждане на център за езиково самообучение, ръководител
 
2008
Изграждане на мултимедийна зала за изучаване на френски език, ръководител
 
2011
Изграждане на мултимедийна зала за изучаване на немски език, координатор
 
2013
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-4.3.04-0016. „Нови възможности за учене през целия живот чрез модернизация на Център за дистанционно обучение към Национален военен университет „Васил Левски”, ключов експерт
 
2013
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси: BG051PO001-3.1.08-0024 „Усъвършенстване на системите за управление на Национален военен университет „Васил Левски”, ключов експерт
 

 

Назад