Студенти от Националния военен университет „Васил Левски” получиха своите дипломи

На 22 май 2015 година в Националния военен университет „Васил Левски” своите дипломи за ОКС „магистър” и ОКС „бакалавър” получиха 120 випускници от специалностите „Национална и регионална сигурност”,  „Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи”, „Индустриален мениджмънт”, „Стопанска логистика” и  „Стопанско управление”.
Заместник-началникът по учебната и научната част полковник доцент доктор Веселин Мадански произнесе слово, в което каза: „Проблемите в настоящето се дължат на невежеството в миналото, което се подхранва от либса на визия за последствията от проблемите и от отсъствието на смелост и достойнство за поставянето им.”
Полковник Мадански отправи послание към абсолвентите бе да не се примиряват с невежеството и да бъдат безкомпромисни с него.
За отличник на випуска беше обявена Захарин Ангелов, дипломирал се в образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Национална и регионална сигурност”.
В обръщението към своите преподаватели той изказа благодарност за знанията, които са им предоставили през времето на обучение, а на своите колеги каза: „Обучението не свършва тук и сега. То продължава през целия живот и ако искаме да сме конкурентоспособни, трябва да надграждаме. В информационния век в който живеем има много възможности...”
44 от студентите получиха диплом с отличие и грамоти Cum laude.

Назад