Бригаден генерал Пламен Богданов прие длъжността „Началник на Националния военен университет „Васил Левски”

На 26 юни 2015 г. бригаден генерал Тодор Дочев и бригаден генерал Пламен Богданов подписаха акт за сдаване и приемане на длъжността „Началник на НВУ „Васил Левски”.
Новият ректор бригаден генерал Пламен Богданов прие знамето на НВУ „Васил Левски”. 
Преди началото на церемонията бригаден генерал Тодор Дочев поднесе цветя на Паметника на възпитаниците.
„Смяната на началника на университета е значим ритуал, който е олицетворение на приемствеността в нейното развитие.” Това каза заместник-министърът на отбраната доц. д-р Орхан Исмаилов на тържествената церемония по сдаване и приемане на длъжността. Заместник-министърът на отбраната благодари на досегашния началник бригаден генерал Тодор Дочев за активната му работа за утвърждаването на авторитета на Военния университет.
 
„Бригаден генерал Богданов притежава впечатляващ практически опит в ключова и изключително актуална към момента за страната ни отбранителна способност”, отбеляза заместник-министър Исмаилов и подчерта, че това е възможно най-добрият отговор на потребностите на Въоръжените сили и на приоритетите на Министерството на отбраната за по-тясно обвързване на военното образование с актуалната отбранителна политика.
„За мен прекрачването на прага на университета е като влизане в храм, защото знам че нашият народ обича училището и образованието, без което няма развитие”, каза в словото си бригаден генерал Пламен Богданов.
Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов и Областният управител на Област Велико Търново проф. д-р Пенчо Пенчев, благодариха на досегашния началник за съвместната им работа и най-вече за помощта, която Военният университет оказа при наводненията през 2014-та. „Поради това във Велико Търново нямахме жертви”, заяви Даниел Панов.
На ритуала присъстваха още Директорът на областната дирекция на МВР старши комисар Димитър Машов, Председателят на Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва – проф. д.х.н. Михаил Харалампиев, Милена Трифонова – член на Съвета на настоятелите и свещеноиконом Славчо Иванов от Великотърновската Света митрополия.
След официалната част от бригаден генерал Дочев връчи на заместник-министър Исмаилов първия план за обучение на чуждестранни студенти на английски език, с който Университетът придобива важна способност и получава нови възможности за развитие.
Ръководителите на основни и административни структури в НВУ подариха картина с търновски пейзаж за спомен на бригаден генерал Тодор Дочев.
 

Назад