Проверка на данни и резултати от изпити

Свободни места за студенти
по специалности
Място на обучение
Специалност

Брой

Факултет
 „Артилерия, ПВО и КИС”

Шумен
Комуникационна техника и технологии – редовно

5

Комуникационна техника и технологии – задочно

5

Компютърни системи и технологии – редовно

5

Компютърни системи и технологии – задочно

9

Компютърни технологии за проектиране –редовно

8

Компютърни технологии за проектиране –задочно

2

Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол – редовно

3

Електронни системи за охрана, наблюдение и контрол – задочно

2

Факултет „Авиационен”
Авиационна техника и технологии – редовно

4

Авиационна техника и технологии – задочно

5

Автоматика, информационна и управляваща техника – редовно

3

Автоматика, информационна и управляваща техника – задочно

6

Авиационна електроника – редовно

1

Авиационна електроника – задочно

5

 Записването на свободните места за студенти се извършва във факултетите
на НВУ „Васил Левски” във Велико Търново, Шумен и Долна Митрополия.

     При записване представят следните документи:

  • диплома за средно образование – оригинал;
  • четири снимки с формат 3/4 см цветни;
  • две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
  • документи за записване на нови студенти (по образец);
  • лична карта, която след проверката се връща на студента;
  • документ за внесена такса за обучение през първия семестър, такса за комплект студентски документи и годишен абонамент за ползване на библиотека.

     Комплектът документи за записване на студенти в Университета е на цена 25 лв.

     Годишен абонамент за ползване на библиотека - 10лв.

Такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” през учебната 2017-2018 г.

 
Внимание!
За да получите желаната информация, моля въведете данни в следното поле:

ЕГН


 

 

Назад