Международен военен научен форум 2015 – iMAF 2015

От 9-14 юни 2015 г. Академията на Сухопътните войски „Николае Балческу”, гр. Сибиу, Румъния бе домакин на поредното издание на Международния военен научен форум (iMAF 2015) – събитие, чиято цел е насърчаване и задълбочаване на европейска култура за сигурност и отбрана, чрез гарантиране на най-високите стандарти за образование на курсанти и млади офицери.

 
IMAF е проект, иницииран през 2013 г. от Терезианската военна академия, Вийнер-Нойщад – Австрия в сътрудничество с Университета на отбраната, Бърно – Чехия, Военната академия на Сухопътните войски, Вроцлав – Полша, Военния факултет на Националния университет по обществени науки, Будапеща – Унгария и Академията на Сухопътни войски, Сибиу – Румъния.
Тази година на събитието присъстваха 80 представители от 15 страни - Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Полша, Словакия, Румъния и САЩ, които разработват няколко съвместни обучителни модула, които ще бъдат включени в близко бъдеще, в учебните планове на военните образователни институции (членове или партньори).
Конкретната цел през тази година на iMAF бе създаване на общ международен семестър,  валиден за всички участници в проекта. Работните групи разработваха набор от компетенции, които курсантите трябва да придобият по време на обучението си в Международния семестър, за да подобрят своите способности и умения да действат както в цивилна, така и във военна международна среда.
С акцент върху създаването и задълбочаването на европейската култура за сигурност и отбрана, както и увеличаването на студентските и преподавателски мобилности в рамките на програмата ERASMUS +.

Назад