Началник на Национален военен университет „Васил Левски”

БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ ДОКТОР ПЛАМЕН НИКОЛОВ БОГДАНОВ 
 
 РОДЕН
24 май 1962 г. с. Телиш, обл. Плевен
 
 ОБРАЗОВАНИЕ
2017
ВА „Г. C. Pаковски”
Образователна и научна степен „доктор” в област на висшето образование „Сигурност и отбрана”, професионално направление „Военно дело” и по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили”
2008 – 2009
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет “Национална сигурност и отбрана”
Специалност „Стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили”
1993 – 1995
ВА „Г. C. Pаковски”
Факултет „Командно-щабен”
Специалност “Командно-щабна, оперативно-тактическа, ВВС”
1981 – 1985 
ВHВВУ „Георги Бенковски”
Военна специалност „Щабни Военновъздушни сили”
1977 – 1980
Спортно училище „Георги Бенковски”- Плевен
 
 КВАЛИФИКАЦИЯ
 
2016
Курс „Стратегическо мислене” – САЩ
2005
Курс по специализиран военен английски език – ВА „Г. C. Pаковски”
2002
Стратегически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
2001
Курс по оперативна съвместимост – ВА „Г. C. Pаковски”
2000
Курс по планиране на въздушни операции – Франция
1999
Курс по авиационна английска терминология – Турция
1990
Оперативно-тактически курс – ВА „Г. C. Pаковски”
 
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 
от 30.06.2015
началник на НВУ „Васил Левски”
2012 - 2015
командир на База за командване, управление и наблюдение
2011 - 2012
заместник-началник на Щаба на Военновъздушните сили в Командване на ВВС
2010 - 2011
началник на Щаба на Военновъздушните сили в Командване на ВВС
2009 - 2010
началник на Оперативен отдел в Щаба на ВВС
2008 - 2009
слушател -  ГЩФ във ВА "Г.С.Раковски"
2006 - 2008
началник на Оперативно управление и Оперативен отдел в Щаба на ВВС
2004 - 2006
началник на щаба на Командване на ПВО
2003 - 2004
заместник на началника на щаба, той и началник на Оперативен отдел в Командване на ПВО
2000 - 2003
заместник-началник на канцелария в ГлЩ на ВВС
1998 - 2000
началник щаб на 1-ва изтребителна авиационна база
1996 - 1998
помощник-началник на отдел в ГЩ
 
 
 
 
1995 - 1996
старши помощник-началник на Оперативно отделение в 1-ва дивизия ПВО
1993 - 1995
слушател ВА “Г. C. Pаковски”
1990 - 1993
началник щаб на 15-ти изтребителен авиационен полк  
1985 – 1990
помощник-началник щаб по разузнавателните въпроси в 15-ти изтребителен авиационен полк  
 
 СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ
2010 - 2015
национален представител в Комитета на НАТО по противовъздушна и противоракетна отбрана
2009 - 2015
ръководи дейността в МО по водене на преговори и сключване на двустранни споразумения за презгранични операции за охраната на въздушното пространство (Air Policing) със съседните страни-членки на НАТО
2005 - 2010
ръководи дейността във ВВС по промяна на законодателството и нормативната база в МО, свързана с охраната на въздушното пространство на страната
2003 - 2004
работи активно по подготовката за членство в НАТО и за включването на националната система за ПВО в Интегрираната система за ПВО на НАТО
 
 НАГРАДИ
2014
парична награда
2012
предметна награда
2012
предметна награда
2012
похвална грамота
2012
предметна награда
2009
награден знак „За принос към Министерството на отбраната”
2009
бинокъл Б8х30
2007
парична награда
2005
похвална грамота
2001
награден знак за вярна служба под знамената - III ст.
1992
предсрочно повишаване в звание
1991
предметна награда
1985
предметна награда
 
 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
 
английски език
писмено и говоримо на много добро ниво

 

Назад