4 септември - Студенти от висши училища в страната положиха военна клетва в НВУ „Васил Левски”

28 студенти от 6 висши училища в страната завършиха курс „Начална военна подготовка” във Факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски”.

Курсът се провежда за втора година в НВУ и целта му бе обучаемите да получат основни знания и умения по военно дело. Програмата на курса е разработена в НВУ „Васил Левски” и в нея се акцентира на изпълнението на следните цели – придобиване на знания и практически умения по военна подготовка, както и действия свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност, и не на последно място  в курсистите да се възпитат ценностни ориентации и нагласи за родолюбие, дълг, чест и отговорност към страната. Учебната програма включва занятия по строева, физическа, тактическа, военно-инженерна и огнева подготовка, по ядрена, химическа и биологична защита, по спасително-евакуационни дейности, оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи, действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи.

Записването в курса е на доброволен принцип и студентите, включили се в него бяха изключително мотивирани да се справят с динамиката и специфичните условия, при които бяха поставени. Обучението завърши с изпити, с които курсистите се справиха на много добро ниво и с полагане на военна клетва на Ритуалния плац в НВУ „Васил Левски”.

 

Назад