Д-р Петър Стайков

Д-р Петър Стайков – председател на ХІІІ Обикновено народно събрание от 2 ноември 1903 г. до 30 януари 1904 г.
Петър Стайков Стайков е роден на 5 юли 1859 г. във Видин. През 1880 г. завършва Военното училище в състава на 2-ри випуск. От 1887 г. до 1889 г. е военен прокурор в Русе. През 1894 г. завършва право в Белгия. През 1905 г. се оттегля от активна политическа дейност и е адвокат. На 18 август 1926 г. умира в София.

Назад