Министър - председатели

Генерал-майор Рачо Петров – министър-председател на 21-вото правителство на Княжество България от 12 януари 1901 г. до 20 февруари 1901 г. и на 26-ото правителство на Княжество България от 6 май 1903 г. до 22 октомври 1906 г.

Кимон Георгиев – министър-председател на 51-вото правителство на Царство България от 19 май 1934 г. до 22 януари 1935 г., на 63-тото и на 64-тото правителства на Царство България от 9 септември 1944 г. до 22 ноември 1946 г.; подпредседател на 65-ото, 66-ото и 67-мото правителства на Народна република България от 23 ноември 1946 г. до 20 януари 1950 г. и заместник-председател на 71-вото правителство на Народна република България от 15 януари 1958 г. до 17 март 1962 г.

Генерал-майор Пенчо Златев – министър-председател на 52-рото правителство на Царство България от 22 януари 1935 г. до 21 април 1935 г.

Иван Багрянов – министър председател на 61-вото правителство на Царство България от 1 юни 1944 г. до 2 септември 1944 г.

Константин Муравиев – министър председател на 62-рото правителство на Царство България от 2 септември 1944 г. до 9 септември 1944 г.

 

Назад