ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 2016 „100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КАПИТАН ДИМИТЪР СПИСАРЕВСКИ”


* Задължителни полета
Име, презиме, фамилия на автора: *


Научно звание и степен: *


Месторабота: *


Адрес за контакт: *


Телефон: *


E-mail: *


Научно направление: *
Авиационна и космическа техника
Военни науки, навигация и средства за поразяване
Радиотехника и електроника
Електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи
Природоматематически науки
Социални, хуманитарни науки и филологии
Медицина
Организация, управление и методика на обучението във висшето и авиационното образование


Заглавие на доклада: *


При изнасяне на доклада ще използвам: *
Медиен проектор
Шрайбпроектор
Компютър


Моля да резервирате хотел за следните дни:


Таксата за право на участие от 30 лева е внесена с бордеро № , копие от което се представя при регистрацията. Когато с едно бордеро са внесени таксите за няколко участници, то трябва да бъде придружено със списък на съавторите. При участие с повече от един доклад, за всеки следващ се представя отделна заявка.


Важно! Тази заявка, попълнена трябва да бъде получена във факултет „Авиационен” до 11 април 2016 г.


Назад