ЦЕЛ

Целта на университета е да подготвя висококвалифицирани офицери и специалисти с висше образование, които да са способни да извършват активна познавателна и изследователска дейност и притежаващи знания и умения за управление на човешки и материални ресурси.

Назад