Заемане на академична длъжност "асистент" - архив

 

Заповед № ОХ 911 от 09.11.2018 г. относно обявяване на вакантна академична длъжност "асистент" в Националния военен университет "Васил Левски".

Заповед на началника на НВУ „Васил Левски“ №РД-02-515/10.05.2018 г., относно обявяване на вакантна академична длъжност „асистент” за цивилен служител в Национален военен университет „Васил Левски”.

Заповед на Началника на НВУ "Васил Левски" № РД-02-399/11.04.2018 г., относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "асистент"за цивилен служител в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-1120/ 14.12.2017 г., относно обявяване на вакантна длъжност „асистент” за цивилен служител в НВУ „Васил Левски”.

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-02-457/ 05.05.2017 г., относно обявяване на вакантна длъжност „асистент” за цивилен служител в НВУ „Васил Левски”"

Заповед № РД-02-1184/13.12.2016г. на началника на НВУ "Васил Левски", относно обявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилни служители в НВУ "Васил Левски".

Заповед № РД-02-537/17.05.2016г.на началника на НВУ "Васил Левски", относно обявяване на конкурс за заемане на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилни служители в НВУ "Васил Левски".

Заповед № РД-02-756/12.07.2016 г. на Началника на НВУ "Васил Левски", относно обявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилни служители в НВУ "Васил Левски".

Заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-502/22.07.2015 г. относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "главен асистент" и за обявяване на вакантна длъжност „асистент” в Национален военен университет "Васил Левски" - публикувана на 29.07.2015 г.

Заповед на Министъра на отбраната на РБ №OX-318/11.05.2015 г, относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "асистент" за военнослужещ в Националния военен университет "В.Левски" - публикувана на 19.05.2015 г.

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-568/14.05.2015 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски" - публикувана на 18.05.2015г.

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-306/28.08.2014г., относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски".

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-1102/16.12.2013 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски" - публикувана на 18.12.2013г.

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-886/03.10.2013 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски" - публикувана на 08.10.2013г.

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-720/01.08.2013 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски"

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-569/11.06.2013 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски"

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-415/08.05.2013 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски"

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” № РД-01-430/13.05.2013 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски"

Заповед на Министъра на отбраната на РБ №OX-49/23.01.2013 г, относно обявяване на конкурс за заемане на академична длъжност "асистент" в Националния военен университет "В. Левски"

Заповед на Началника на НВУ „Васил Левски” №1304/16.10.2012 г, относно oбявяване на вакантна академична длъжност "асистент" за цивилен служител в Национален военен университет "Васил Левски"

 

Назад