Факултет „Авиационен”

 

     Декан на факултета:
     Полковник професор доктор Марин Симеонов Маринов
 
     Заместник-декан на факултета:
     Подполковник доцент доктор Живо Божидаров Петров
 
     Служба „Осигуряване на учебния процес”
     Началник на службата Галя Петрова Тонова
     Старши експерт Стефка Вълчанова Тинчева
     Старши експерт Красимира Живкова Йолова
     Старши експерт Павлина Николова Узунова
 
     Кратка история на факултета:
 

     Катедри:

     Галерия

Назад