Инженер Валерий Илиев Джуров

Откритото заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Използване на многочестотни  радиохолографски методи за реконструкция на динамични обекти с ниско ниво на отражателна повърхност и начини за интелигентното им моделиране” с автор инж. Валерий Илиев Джуров ще се проведе на 05.01.2012 г. от 14,00 часа във факултет “Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен в Брифинг зала на Департамент “Чуждоезиково обучение”.

Научен ръководител : доцент д-р Михаил Петков Желязов

Назад