С Р О К О В Е ЕИП

15.04.2010 г.  Подаване на документите в изпращащата институция
10.05.2010 г.  Подаване на документите на избраните от изпращащата институция кандидати в Междинното звено

За повече информация:
http://mon.bg/below/eeagrants/10-04-15_EEA_IIcall_bg.html

Назад