Координатори на НВУ “Васил Левски” ЕИП

 

с решение на Академичния съвет с протокол № 55 от 16.03.2011

Институционален координатор – гл.ас. д-р Диана Тимова
Тел.: 062 618648; 062 618843; 0888 562408

Факултет “Общовойскови” – доц. д-р Ваня Банабакова
Тел.: 062 618615; 0887 728466

Факултет ”Артилерия, ПВО и КИС” – подп. доц. д-р Чавдар Минчев
Тел.: 0898428302

Факултет “Авиационен” – м-р д-р Димитър Димитров
Тел.: 0898 735423

Департамент “Чуждоезиково обучение” – ст.преп. Нина Ненкова-Вълкова
Тел.:  

 

Катедрени координатори
на факултет „Общовойскови”
с решение на Декански съвет с протокол №19 от 02.12.2010

  • СУ, СЛ – кап. Момчил Стоянов
  • АТТЛ, ИМ – м-р д-р Тихомир Йотков
  • НРС – м-р д-р Невена Атанасова-Кръстева
  • ЗНБАК – ст. л-т Илиян Хутов

Назад