Сборник доклади от Научна конференция „Мениджмънтът в динамично променяща се среда за сигурност”

Назад