Проект № ПМНФ 01/41 „Процедура за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България” НВУ „Васил Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” – гр. Шумен

Управляващ орган:
Министерство на образованието и науката
 
Бенефициент:
НВУ „Васил Левски” – Факултет „Артилерия, ПВО и КИС”– гр. Шумен
 
Бюджет: 6929 лв.
 
Продължителност на проекта:
03-05.10.2017 г.
 
Цел:
Международен научен форум
 
Области на науката:
образование, мениджмънт, сигурност, администрация, екология, социални науки
 
Официални езици:
 английски, руски, български
 
Важни дати:
03.10.2017 г. – Международна научна конференция на тема: „Изложение на съвременни отбранителни продукти”
05.10.2017 г. – Демонстративни стрелби на Артилерийски полигон „Марково”

Назад