Форум отбранителни технологии 2017, Шумен

В периода 3- 5 октомври 2017 г. във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на Националния военен университет „Васил Левски” се проведе „Форум отбранителни технологии 2017”. В рамките на форума се състоя научна конференция с международно участие, изложение на съвременни отбранителни продукти и демонстративни стрелби.

70 автори, 20 от които чужденци бяха участниците в конференцията. Бяха изнесени 61 доклада в 5 научни направления: отбрана и сигурност, въоръжение, технологии, логистика, комуникационни и компютърни технологии и социални науки.

Част от форума бе изложението „Съвременни отбранителни продукти” на водещи български фирми от бранша. В него бяха презентирани отбранителни продукти на компании от военната индустрия, машинното инженерство, електрониката и комуникационните и информационни технологии.

На 5 октомври се проведоха демонстративните стрелби на Артилерийско-стрелкови полигон „Марково”.

Форумът бе съвместна инициатива на факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на Националния военен университет „Васил Левски“, Военна техническа академия в Букурещ, Румъния, Университет за военни науки във Варшава, Полша, Военнотехнологичен университет във Варшава, Полша и Военновъздушната академия в Брашов, Румъния.

Назад