Ден на кариерното развитие в НВУ „Васил Левски”

За втори път през настоящата година бе организиран „Ден на кариерата” във Военния университет.
Срещата откри началникът на Център ”Професионално и продължаващо обучение” в НВУ „Васил Левски” полковник Георги Пенчев. „Целта на българското образование е да произвежда кадри за българския бизнес. Ето защо този „Ден на кариерата“ няма да е последен. Уважаеми бъдещи абсолвенти, възползвайте се от възможността да говорите с хората, които осигуряват работа в региона, за да се ориентирате какви възможности се предлагат“, каза полковник Пенчев.

На срещата между работодатели и студенти, които се обучават по граждански специалности в НВУ „Васил Левски” присъстваха директорът на дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново Обрешко Нечев, представители на фирми от Великотърновския регион, които предложиха на обучаемите възможности за работа и развитие.
Студентите получиха информация и за програмите за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” в Университета.

Назад