Професор от Националния военен университет „Васил Левски” с признание от Руската академия по естествознание

От 1 до 6 октомври 2017 год. проф. д.н. Венелин Терзиев и проф. д-р Ваня Банабакова участваха в работата на Есенната сесия на Руската академия по естествознание в Сочи, Русия. Работната програма на сесията включваше и удостояване с почетни дипломи и награди на членове на Академията.
Проф. д.н. Венелин Терзиев бе удостоен със званията Член-кореспондент и Доктор на науките хонорис кауза на Руската академия по естествознание. За значителен принос за развитие на науката, образованието и обществената му дейност с голяма научна и обществена стойност проф. Терзиев бе награден от президента на Академията академик Ледванов и с ордените на Петър Велики „Невъзможносто е възможно” и „Labore Et Scientia (труд и знание). Той получи още почетното звание „Заслужил деятел на науката и образованието” на Руската академия по естествознание за заслуги при разработването на приоритетни направления на науката и техниката.

Назад