Прием за обучение на студенти в ОКС „магистър” за учебната 2017/2018 година

Факултет „Общовойскови” на НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, обявява прием за обучение на студенти в ОКС „магистър” за учебната 2017/2018 година по специалностите:
  • Защита на населението и инфраструктурата – задочна форма на  обучение.
Специалността е нова, акредитирана в област на висшето образование „Технически науки”, професионално направление „Общо инженерство”. Обучаемите получават професионална квалификация „магистър-инженер”.
За обучение по специалността могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър” от всички области на висшето образование. Срокът на обучение е съгласно приетите учебни планове.
  • Стопанска логистика – задочна и дистанционна форма на  обучение.
За обучение по специалността могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър” от всички области на висшето образование. Срокът на обучение е съгласно приетите учебни планове.
  • Стопанско управление – задочна и дистанционна форма на  обучение.
За обучение по специалността могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър” от всички области на висшето образование. Срокът на обучение е съгласно приетите учебни планове.
Индустриален мениджмънт – задочна и дистанционна форма на  обучение от област на висшето образование „Технически науки”;
  • Автомобилна техника и транспортна логистика – задочна форма на  обучение.
За обучение по специалността могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър” от област на висшето образование „Технически науки”. Срокът на обучение е съгласно приетите учебни планове.
  • Защита на населението от бедствия, авари и катастрофи – задочно обучение.
За обучение по специалността могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър” от всички области на висшето образование. Срокът на обучение е съгласно приетите учебни планове.
  • Национална и регионална сигурност – задочно и дистанционно обучение
За обучение по специалността могат да кандидатстват студенти, завършили ОКС „бакалавър” от всички области на висшето образование. Срокът на обучение е съгласно приетите учебни планове.
 
Кандидатите могат да подават следните документи във факултет „Общовойскови” до 20.12.2017 г.:
– заявление;
– копие на диплома за завършено висше образование (оригиналът се носи за сверка);
– бордеро от предварително платена такса от 10.00 лв. в „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД, Клон Велико Търново по банкова сметка:
IBAN – BG 45 IABG 74313100835400
BIC – IABGBGSF.
 
Записване за обучение – от 03.01. 2018 г. до 05.01.2018 г.
Документи за записване:
  1. Лична карта(за сверка);
  2. Копие на диплома за средно образование;
  3. Снимки – 4 бр. 3,5/4,5 см и 2 бр. снимки – 2,0/2,5.
 
За повече информация тел. 062 61 87 14 или 062 61 87 15.
 
 

Назад