Класиране на приетите за обучение в ОКС "магистър"

Входящ №

Име, презиме, фамилия

Съзтезателен бал

приет за обучение по специалност

срок на обучение

1

0021

Йордан Кънчев Йорданов

4,85

НРС-УК

3 семестъра

2

0006

Добромир Стефанов Лалов

3,93

НРС-УК

3 семестъра

3

0005

Пенко Трифонов Мирчев

5,54

СУ

4 семестъра

4

0001

Чавдар Чавдаров Босилков

4,31

ЗНИ

3 семестъра

5

0002

Калоян Мариянов петров

5,58

ЗНИ

3 семестъра

6

0003

Венета Красимирова Рачева (Великова)

5,12

ЗНИ

3 семестъра

7

0004

Илияна Петкова Русинова

3,75

ЗНИ

3 семестъра

8

0007

Андриян Алеков Качанов

5,18

ЗНИ

3 семестъра

9

0009

Веселин Милков Иванов

4,30

ЗНИ

3 семестъра

10

0010

Цветослав Йорданов Иванов

5,31

ЗНИ

3 семестъра

11

0011

Евгени Петров Петров

5,02

ЗНИ

3 семестъра

12

0012

Стефан Панев Стефанов

4,83

ЗНИ

3 семестъра

13

0013

Иван Атанасов Атанасов

4,89

ЗНИ

3 семестъра

14

0014

Таня Валентинова Комитска

4,27

ЗНИ

3 семестъра

15

0015

Мирчо Георгиев Алексиев

5,18

ЗНИ

3 семестъра

16

0019

Недялко Михайлов Русев

5,03

ЗНИ

3 семестъра

17

0023

Деница Иванова Иванова

5,04

ЗНИ

3 семестъра

18

0024

Петър Емилиянов Иванов

4,38

ЗНИ

3 семестъра

19

0008

Радослав Свиленов Русанов

4,90

ЗНИ

4 семестъра

20

0016

Теодора Александрова Йоргова

5,72

ЗНИ

4 семестъра

21

0017

Георги Недялков Николов

5,21

ЗНИ

4 семестъра

22

0018

Мирослав Ивайлов Иванов

4,63

ЗНИ

4 семестъра

23

0020

Богдан Димитров Иванов

5,88

ЗНИ

4 семестъра

24

0022

Александър Тошков Александров

3,88

ЗНИ

4 семестъра

 

Назад