Семинар на тема „Aктуални аспекти на сигурността и значението й за развитието на отбранителната индустрия“

Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на Националния военен университет „Васил Левски“ 
Ви канят да се включите в семинар на тема
„АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА И ЗНАЧЕНИЕТО Й ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОТБРАНИТЕЛНАТА ИНДУСТРИЯ“
 
Семинарът ще се проведе във Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ – гр. Шумен на 13 април 2018 г.
 
Заявки за участие може да изпратите до 4 април 2018 г.
на имейл
decanat@aadcf.nvu.bg.
 
За контакти: ст. експерт Светлана Зотова
 GSM 0887238058.
 
Програма може да изтеглите от тук.
Пленарна програма може да изтеглите от тук.

Назад