СПИСЪК

1. Тихомир Димитров Георгиев с фак. № 1116095, специалност „Национална и регионална сигурност” – заповед за отписване № РД-06-06/08.01.2018г.;

2. Дарина Иванова Денева с фак. №2138906, специалност „Авиационна техника и технологии“ – заповед № РД-06-7/08.01.2018г.за отписване с право на явяване на защита на дипломна работа в срок до 3(три) години;

3. Георги Даниелов Зарков с фак. №1145754 специалност „Национална и регионална сигурност” - заповед № РД-06-8/08.01.2018г.за отписване с право на явяване на защита на дипломна работа в срок до 3(три) години;

4. Нели Христова Иванова с фак. № 1146717, специалност „Индустриален мениджмънт” – заповед за отписване № РД-06-10/08.01.2018г.;

5. Кристиян Тодоров Колев с фак. № 1177055, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика” - заповед за отстраняване за 5 /пет/ месеца № РД-06-28/17.01.2018г.;

6. Димитър Стефанов Димитров с фак. №2168153, специалност „Авиационна електроника” -  заповед за отписване № РД-06-54/07.02.2018г.;

7. Стефан Иванов Илийков с фак. № 1175670, специалността „Стопанска логистика” – заповед за отписване № РД-06-65/07.02.2018г.;

8. Сергей Антонов Сергеев с фак. №1167058, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика” – заповед за отписване № РД-06-64/07.02.2018г.;

9. Шабан Джалилов Шабанов с фак. № 1136289, специалност „Управление на ресурси и технологии“ – заповед за отписване № РД-06-73/19.02.2018г.;

10. Ангел Валентинов Исаев с фак. № 1156201, специалност „Управление на ресурси и технологии“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-75/19.02.2018г.

11. Йордан Тодоров Йорданов с фак. № 1167054, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-76/19.02.2018г.;

12. Гален Даниелов Димитров с фак. № 1177050, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-76/19.02.2018г.;

13. Добромир Георгиев Пашов с фак. № 1156263, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-78/19.02.2018г.;

14. Ванеса Стоянова Натова с фак. № 1172652, специалност „Защита на населението и инфраструктурата“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-80/19.02.2018г.;

15. Димитър Деянов Вълчев с фак. № 1173850, специалност „Строителни и специални машини“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-85/19.02.2018г.;

16. Мерт Йосифов Чолаков с фак. № 1146060, специалност „Национална и регионална сигурност“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-86/19.02.2018г.;

17. Иван Любомиров Попов с фак. № 2178251, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-89/19.02.2018г.;

18. Анатолий Пламенов Легкоступ с фак. № 1145744, специалност „Национална и регионална сигурност” – заповед за отписване № РД-06-94/27.02.2018г.;

Назад