СПИСЪК

1. Тихомир Димитров Георгиев, специалност „Национална и регионална сигурност” – заповед за отписване № РД-06-06/08.01.2018г.;

2. Дарина Иванова Денева, специалност „Авиационна техника и технологии“ – заповед № РД-06-7/08.01.2018г.за отписване с право на явяване на защита на дипломна работа в срок до 3(три) години;

3. Георги Даниелов Зарков, специалност „Национална и регионална сигурност” - заповед № РД-06-8/08.01.2018г.за отписване с право на явяване на защита на дипломна работа в срок до 3(три) години;

4. Нели Христова Иванова, специалност „Индустриален мениджмънт” – заповед за отписване № РД-06-10/08.01.2018г.;

5. Кристиян Тодоров Колев, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика” - заповед за отстраняване за 5 /пет/ месеца № РД-06-28/17.01.2018г.;

6. Димитър Стефанов Димитров, специалност „Авиационна електроника” -  заповед за отписване № РД-06-54/07.02.2018г.;

7. Стефан Иванов Илийков, специалността „Стопанска логистика” – заповед за отписване № РД-06-65/07.02.2018г.;

8. Сергей Антонов Сергеев, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика” – заповед за отписване № РД-06-64/07.02.2018г.;

9. Шабан Джалилов Шабанов, специалност „Управление на ресурси и технологии“ – заповед за отписване № РД-06-73/19.02.2018г.;

10. Ангел Валентинов Исаев, специалност „Управление на ресурси и технологии“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-75/19.02.2018г.

11. Йордан Тодоров Йорданов, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-76/19.02.2018г.;

12. Гален Даниелов Димитров, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-76/19.02.2018г.;

13. Добромир Георгиев Пашов, специалност „Автомобилна техника и транспортна логистика“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-78/19.02.2018г.;

14. Ванеса Стоянова Натова, специалност „Защита на населението и инфраструктурата“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-80/19.02.2018г.;

15. Димитър Деянов Вълчев, специалност „Строителни и специални машини“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-85/19.02.2018г.;

16. Мерт Йосифов Чолаков, специалност „Национална и регионална сигурност“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-86/19.02.2018г.;

17. Иван Любомиров Попов, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника“ – заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-89/19.02.2018г.;

18. Анатолий Пламенов Легкоступ, специалност „Национална и регионална сигурност” – заповед за отписване № РД-06-94/27.02.2018г.;

19. Анатоли Петков Цветанов, специалност „Автоматика, информационна и управляваща техника” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-87/19.02.2018 г.

20. Пламен Тодоров Василев, специалност „Строителни и специални машини” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца №РД-06-81/19.02.2018г.; заповед за отписване по собствено желание№РД-06-115/28.03.2018 г.

21. Борислав Руменов Пачев, специалност „Компютърни системи и технологии ” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-107/19.03.2018 г.

22. Ангел Петров Гергов, специалност „Национална и регионална сигурност” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-106/19.03.2018 г.

23. Росен Деянов Радев, специалност „Административна и информационна сигурност ” – заповед за отписване № РД-06-143/19.04.2018г.;

24. Стоян Йорданов Стоянов, специалност „Компютърни системи и технологии ” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-129/18.04.2018 г.

25. Ваня Красимирова Филадова, специалност „Национална и регионална сигурност ” – заповед за отписване № РД-06-141/19.04.2018г.;

26. Ивайло Радославов Русев, специалност „Комуникационна техника и технологии ” – заповед за отписване № РД-06-139/19.04.2018г.;

27. Мартин Михов Михов, специалност „Административна и информационна сигурност” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-133/18.04.2018 г.

28. Михаил Маринов Пендов, специалност „Административна и информационна сигурност” - заповед за отстраняване за 6 /шест/ месеца № РД-06-132/18.04.2018 г.

 29. Радостин Иванов Тодоров, специалност „Административна и информационна сигурност” - заповед за отстраняване за 4 /четири/ месеца № РД-06-162/18.05.2018 г.

30. Росен Николаев Николов, специалност „Административна и информационна сигурност ” – заповед за прекъсване № РД-06-150/30.04.2018г.;

31. Любомир Пейчев Бешев, специалност „ Строителни и специални машини“ -  заповед за прекъсване №РД-06-170/06.062018г.

32. Лион Габриелов Григоров, специалност „УРТ” – заповед за отписване № РД-06-179/08.06.2018г.;

33. Атанас Калоянов Димов, специалност „КСТ“ - заповед за прекъсване №РД-06-161/18.05.2018г.;

34. Зорница Георгиева Колева, специалност „АЕ” – заповед за отписване № РД-06-181/13.06.2018г.;

35. Станислава Деянова Иванова, специалност „ЛС“ - заповед за прекъсване №РД-06-184/20.06.2018г.;

36. Ивайло Владимиров Кадийски, специалност „СЛ” - заповед за отстраняване за 5 /пет/ месеца № РД-06-195/26.06.2018 г.

37. Нина Тонева Среброва, специалност „СЛ” – заповед за възстановяване № РД-06-202 от 27.06.2018г.;

38. Илияна Александрова Виденова, специалност „СЛ” – заповед за отписване № РД-06-283/03.09.2018г.;

39. Иван Николаев Атанасов, специалност „ВООС” – заповед за отписване № РД-06-285/03.09.2018г.;

40. Румен Тихомиров Велев, специалност „ССМ“ - заповед за прекъсване №РД-06-290/07.09.2018г.;

41. Стилиян Петров Илиев, специалност „АЕ” – заповед за отписване по собствено желание № РД-06-311/19.09.2018г.;

42. Добромир Стефанов Лалов, специалност „НРС“ - заповед за прекъсване №РД-06-306/14.09.2018г.;

43. Ангел Петров Гергов, специалност „НРС” – заповед за отписване № РД-06-338/03.10.2018г.;

44. Димитър Деянов Вълчев, специалност „ССМ” – заповед за отписване № РД-06-341/03.10.2018г.;

45. Йордан Тодоров Йорданов, специалност „АТТЛ” – заповед за отписване № РД-06-347/03.10.2018г.;

46. Мария Стефанова Стефанова, специалност „КТП” – заповед за отстраняване за 4/четири/ месеца № РД-06-363/05.10.2018г.;

47. Николинка Стефанова Стефанова, специалност „КТП” – заповед за отстраняване за 6/шест/ месеца № РД-06-361/05.10.2018г.;

48. Мария Стефанова Стефанова, специалност „КТП” – заповед за отстраняване за 4/четири/ месеца № РД-06-363/05.10.2018г.;

49. Валентин Ивайлов Илиев, специалност „АИС” – заповед за отстраняване за 4/четири/ месеца № РД-06-363/05.10.2018г.;

50. Никола Живков Узунов, специалност „АИС” – заповед за отстраняване за 4/четири/ месеца № РД-06-357/05.10.2018г.;

51. Ивайло Николаев Иванов, специалност „КСТ” – заповед за отстраняване за 6/шест/ месеца № РД-06-360/05.10.2018г.;

52. Павел Димитров Илиев, специалност „КСТ” – заповед за отстраняване за 6/шест/ месеца № РД-06-356/05.10.2018г.;

53. Георги Красимиров Костов, специалност „НРС” – заповед за възстановяване след прекъсване № РД-06-352/05.10.2018г.;

54. Владимир Георгиев Георгиев, специалност „ИМ” – заповед за отстраняване за 3/три/ месеца № РД-06-383/15.10.2018г.;

55. Николина Димитрова Митева, специалност „НРС” – заповед за отстраняване за 3/три/ месеца № РД-06-385/15.10.2018г.;

56. Христиан Христов Йосифов, специалност „ИМ” – заповед за отстраняване за 3/три/ месеца № РД-06-393/15.10.2018г.;

57. Стефан Тотев Денчев ,специалност „ИМ“ - заповед за прекъсване №РД-06-376/11.10.2018г.;

58. Мартин Петров Лозанов, специалност „НРС” – заповед за отстраняване за 3/три/ месеца № РД-06-386/15.10.2018г.;

59. Ангел Иванов Иванов, специалност „ИМ” – заповед за отписване по собствено желание № РД-06-410/26.10.2018г.;

60. Радостин Иванов Тодоров, специалност „АИС” – заповед за отписване № РД-06-420/13.11.2018г.;

61. Екатерина Димитрова Солинкова, специалност „АТТ“ – заповед за отписване № РД-06-424/13.11.2018г. ;

62. Иван Александров Матеев, специалност „АТТ“ – заповед за отписване № РД-06-431/13.11.2018г. ;

63. Златиана Бисерова Илиева, специалност „Електроника“ – заповед за отписване с право на защита на дипломна работа № РД-06-433/13.11.2018г. ;

64. Кристиян Емилов Иванов, специалност „АЕ“ – заповед за отписване № РД-06-425/13.11.2018г. ;

65. Красен Красимиров Ангелов ,специалност „КСТ” - заповед за отстраняване за 4 /четири/ месеца № РД-06-441/16.11.2018 г. ;

66. Минко Маринов Минков ,специалност „НРС” - заповед за отстраняване за 3 /три/ месеца № РД-06-440/16.11.2018 г. ;

67. Цветелин Илков Илчев, специалност „НРС” - заповед за отстраняване за 3 /три/ месеца № РД-06-442/16.11.2018 г. ;

68. Цветелин Костадинов Атанасов, специалност „АИС“ - заповед за прекъсване №РД-06-447/23.11.2018г.;

69. Явор Любенов Митев, специалност „КСТ“ – заповед за отписване № РД-06-452/29.11.2018г. ;

70. Стоян Йорданов Стоянов, специалност „КСТ“ – заповед за отписване № РД-06-456/29.11.2018г. ;

71. Пламен Димитров Павлов, специалност „АТТЛ“ – заповед за отписване № РД-06-457/29.11.2018г. ;

72. Славомир Найденов Стоев, специалност „КСТ“ – заповед за отписване № РД-06-454/29.11.2018г. ;

Назад