КУРСАНТСКО-СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” през академичната 2018-2019г.

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. Подаване на рапорт/заявление за участие – до 30.04.2018г.
Формулярът е качен на сайта на НВУ рубрика Еразъм+ (http://www.nvu.bg/sites/default/files/nmu_files/obuchenie/erasmus/erasmus_studenti/2015/1_Zajavlenie_SM_2015.doc). При желание за участие в двете мобилности – с цел обучение и с цел практика – се подават 2 заявления!
2. Тест по чужд език – по факултети – 08 - 10.05.2018г.
3. Класиране по факултети – 21.05.2018г.
 
Критерии за кандидатстване: http://www.nvu.bg/sites/default/files/nmu_files/obuchenie/erasmus/2016/5_k.pdf

 

Назад