Годишни такси за обучение на студенти

Такси за обучение в ОКС „бакалавър” за  учебната 2012/2013 г.
Предложени и приетите с решение на Академичния съвет на НВУ „Васил Левски” с протокол №64/20.12.2011 г.  такси, както следва:
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ
И СПЕЦИАЛНОСТИ
Годишна такса
„бакалавър”
Цени в лева с ДДС
Р
З
3.
Социални, стопански и правни науки
 
 
3.7.
Администрация и управление
 
 
 
Стопанска логистика
300
200
 
Стопанско управление
300
200
 
Логистика на сигурността
300
200
5.
Технически науки
 
 
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика
 
 
 
Автоматика, информационна и управляваща техника
400
200
 
Електроника
400
200
 
Авионика
400
200
5.3.
Комуникационна и компютърна техника
 
 
 
Комуникационна техника и технологии
400
200
 
Компютърни системи и технологии
400
200
 
Компютърни технологии за проектиране
400
200
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация
 
 
 
Авиационна техника и технологии
400
200
5.13.
Общо инженерство
 
 
 
Индустриален мениджмънт
400
200
 
Автомобилна техника и транспортна логистика
400
200
 
Управление на и  ресурси и технологии
400
200
9.
Сигурност и отбрана
 
 
9.1.
Национална сигурност
 
 
 
Национална и регионална сигурност.
500
250
 
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи
500
250
 
Административна и информационна сигурност
500
250
Забележка: Посочените такси са в българска валута лева и са с включено ДДС. Таксите се заплащат до 1 (една) седмица от започването на семестъра заедно с такса от 10 лв. за ползване на литература от библиотеките на университета.

Назад