Специфични изисквания, предявявани към военнослужещи

На основание чл.238 ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и чл.113 от Правилника за прилагане на закона за отбраната и въоръжените сили на Република България кандидатите за обучение в докторантура военнослужещи са длъжни да получат разрешение за обучението си от Министъра на отбраната на Република България. За спазване на това изискване и в изпълнение на разпореждане на Заместник-началника на Генералния щаб на Българската армия по ресурсите № 26/18.12.2006 г., относно реда за искане на разрешение за кандидатстване на военнослужещи и граждански лица за обучение в образователна и научна степен „доктор”, кандидатите подават рапорт по команден ред до Министъра на отбраната на Република България. След получаване на разрешение за обучение кандидатите военнослужещи заявяват своето желание за обучение в докторантура отново чрез рапорт (втори рапорт). Независимо от резолюциите по него рапортът се изпраща директно до Началника на НВУ „Васил Левски”.

Назад