Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в работата на

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „140 ГОДИНИ ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”,

посветена на 140 години от началото на военното образование в България, поставено с откриването на Военното училище, наследник на което е Националният военен унивеститет „Васил Левски”.

Конференцията ще се проведе на 27 ноември 2018 г.
в НВУ „Васил Левски” във Велико Търново.
 
Направленията, в които ще бъдат представяни докладите са:
  1. Исторически корени и традиции на българските военнообразователни институции
  2. Проблеми, предизвикателства и перспективи пред военното образование
  3. Видни випускници и дейци на военнообразователната система.
 
Указания за участие
 
Заявките за участие се приемат до 31 октомври 2018 г.
Заявката може да изтеглете  тук, попълнете и изпратете на conference@nvu.bg
Потвърждение за приета заявка ще получите до 3 ноември 2018 г.
 
Депозиране на доклада при регистрацията на 27 ноември 2018 г.
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
Представянето и дискусията по доклада са до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде изпратена на всеки участник на електронен адрес и публикувана на сайта до 15 ноември 2018 г.
 
Сборниците с доклади ще бъдат отпечатани и предоставени на участниците след провеждане на конференцията.
 
 
За контакти:
Институт „Научноизследователска и иновационна дейност”
Телефони: 062618875      0884541585        полк. доц. д.н инж. Георги Георгиев
                   062618807      0884507065        майор Иванка Георгиева
Факс: 062 618899
 
Изисквания за техническото оформяне на докладите
 
Докладите трябва да се представят в завършен вид. Максималният обем на докладите е десет стандартни страници, включително илюстративния материал. Докладите трябва да са записани във формат MS Office 2003. Текстът да е подготвен на формат А4, полетата на всяка страница трябва да бъдат с размери 2,5 см от всички страни, междуредие Single, шрифт Times New Roman (Unicode) с размер на шрифта 14 pt и подравняване Justified.
 
Програма на провеждане на конференцията
 
9.30-10.20 ч.        Регистрация
10.30-11.00 ч.      Откриване наконференцията
11.00 ч.               Представяне на докладите

Назад