Връчване на дипломи на студентите от ОКС „бакалавър” и „магистър” от факултет „Общовойскови“

На 30 ноември 2018 г. от 11.00 часа в Дома на културата на НВУ „Васил Левски” ще бъдат връчени дипломите на студентите, придобили ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър” във факултет „Общовойскови”.
Всички студенти, които ще получат дипломите си, да се явят от 09.30 часа в Дома на културата, за да се подпишат в регистрационната книга.

Назад