УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Кандидатите за обучение трябва да отговарят на следните условия:
 
1. Да имат средно образование;
2. Да са годни за военна служба;
3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“;  
6. Да не страдат от психично заболяване, удостоверено по съответния ред;
7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 27 години;
8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а тези за специализация „летец-пилот” да бъдат с максимален ръст 185 см и максимално тегло 80 кг.
 

Назад