Годишна университетска научна конференция 2019

 
 
Организационният комитет
най-учтиво ви кани да участвате в работата на Годишната университетска научна конференция, която ще се проведе
 
на 27-28 юни 2019 г. във Велико Търново
 
Председател на Международния научен програмен комитет
Бригаден генерал доктор Пламен Богданов
 
Съставът на Международния научен програмен комитет може да прочетете тук.
 
Председател на Организационния комитет:
Полковник доцент доктор на науките инженер Георги Георгиев
 
Научен секретар:
Подполковник доктор инженер Даниел Берчев
 
 
РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски
 
НАУЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ
  1. Сигурност и отбрана;
  2. Технически науки;
  3. Природоматематически науки;
  4. Педагогически и хуманитарни науки;
  5. Социални, стопански и правни науки.  
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Заявките за участие се приемат до 10 май 2019 г.
Заявките за участие по образец можете да попълните тук.
Заявка без попълнена анотация на български език няма да бъде приемана.
 
Потвърждение за приета заявка ще получите до 14 май 2019 г.
Плащане на такса за участие до 21 май 2019 г.
Потвърждаване на плащането и изпращане на фактура до 28 май 2019 г.
Изпращане на доклада на електронен адрес до 21 май 2019 г.
Потвърждаване на получаването му до 28 май 2019 г.
 
Максималният брой доклади, с които може да участва всеки автор (самостоятелно или в съавторство) е три.
 
Организаторите няма да публикуват доклади, които не са изпратени в указания срок, неоформени според указанията и при незаплатена в срок такса.
 
Моля изпращайте докладите във формат .doc
 
 
Дискусията по докладите е до 15 минути.
Програмата на научната конференция ще бъде изпратена на всеки участник на електронен адрес и публикувана на сайта до 14 юни 2019 г.
 
Сборниците с доклади ще бъдат предоставени на участниците при регистрацията, в деня на откриване на конференцията.
 
Сборниците доклади за докладчиците, не взели участие в работата на конференцията, ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, след провеждането на конференцията, в удобно за организаторите време.
 
Служебни бележки за участие в конференцията няма да бъдат издавани.
 
ТАКСИ
 
Заплащането се извършва само по банков път и не по-късно от 21 май 2019 г.
Важно! Фактури се издават срещу изпратени в заявката данни за издаване и не по-късно от 5 дни след извършване на плащането.
Моля в платежното нареждане да се посочва конкретно за кого е заплатена таксата.
Ако в платежното нареждане е посочено само името на участника, то фактурата ще бъде издадена на участника, а не на институцията, която представлява.
Фактурите ще бъдат изпращани чрез куриер, за сметка на участниците, като за получаването им организаторите не носят отговорност.
Таксата за участие включва сборник научни трудове, делегатски комплект, кафе-паузи и участие в коктейл и е следната:
 
За сборник доклади
  • на хартиен носител – 45 лв.
  • на електронен носител – 35 лв.
  • на хартиен и електронен носител – 65 лв.
Съавтор, участващ в работата на конференцията заплаща пълна такса.
Съавтор, неучастващ в работата на конференцията и желаещ да получи сборник научни трудове, без значение носителя, заплаща 25 лв.
Работещите и докторантите в НВУ „Васил Левски” заплащат такса от 25 лв.
Курсанти и студенти от НВУ „Васил Левски” не заплащат такса. Участват в работата на конференцията, в кафе-паузите, получават сертификат за участие, но не получават сборник с доклади и не участват в коктейла.
 
Програма на Годишната университетска научна конференция.
 
Заплащането се извършва по банков път:
Банкова сметка: IBANBG 45 IABG 74313100835400
BIC код: BIC - IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД
Клон гр. Велико Търново
Такса за научна конференция 2019
 
 
ЗА КОНТАКТИ
гр. Велико Търново 5000
бул. „България” № 76
НВУ „Васил Левски”
Институт за научноизследователска и иновационна дейност
За Годишната университетска научна конференция 2019
Телефони: 062 618875       0884 54 15 85        полковник доц. дн Георги Георгиев
                   062 618807       0884 50 70 65        майор Иванка Георгиева
Факс: 062 618899
За техническото оформяне на докладите може да прочетете тук.
Образец на заявката за участие може да попълните тук.

 

Назад