Курсанти от НВУ „Васил Левски” организираха спортен полуден с деца, лишени от родителски грижи

Курсант старши сержант Борислав Бориславов и курсант старши сержант Асен Кавлаков, обучаеми във факултет „Общовойскови” на Националния военен университет, организираха спортен полуден за деца, лишени от родителски грижи от ЦНСТДБУ I, II „Пеньо и Мария Велкови” в град Велико Търново.

Инициативата се проведе на 23 май в парка „Света гора”.

Назад