Успешно завършилите курса по Начална военна подготовка обучаеми положиха военна клетва

От 13 май в Центъра за професионално и продължаващо обучение на Националния военен университет „Васил Левски” се проведе курс по начална военна подготовка. В продължение на четири седмици курсистите усвоиха знания и умения по програма, разработена в НВУ „Васил Левски”. В нея се акцентира на изпълнението на следните цели – придобиване на знания и практически умения по военна подготовка, както и действия свързани с отбраната на страната, защитата на населението и личната сигурност. Занятията са по строева, физическа, тактическа, военно-инженерна и огнева подготовка, по ядрена, химическа и биологична защита, по спасително-евакуационни дейности, оказване на първа медицинска помощ на пострадали при природни бедствия, екологични и индустриални катастрофи, действия при актове, извършвани от терористични, екстремистки и престъпни групи.
Курсистите притежават различна степен на образование и упражняват различни професии. Родом са от София, Бургас, Сливен, Русе, Велико Търново, Свищов, Вършец и др. градове.
На 7 юни успешно завършилите курсисти положиха военна клетва на Ритуалния плац на НВУ и получиха своите свидетелства.
Първенецът на курса редник Иван Ветов бе награден от заместник-началника на НВУ „Васил Левски” полковник Евгени Пенчев с книгата „Пагони в изпълнителната власт”, чийто автор е доцент д-р Марко Златев – преподавател по военна история в Университета.
 

Назад