Задачи по математика

С изпит или оценка от държавен зрелостен изпит по математика може да се кандидатства за всички специалности в НВУ „Васил Левски” – военни и граждански.

 

Сборникът задачи по математика може да се закупи на цена 5 лв в НВУ „Васил Левски” или от нашите представители на изложенията „Кандидатстудентска борса”.

Задачи 2002 г.

Задачи 2003 г.

Задачи 2004 г.

Задачи 2005 г.

Задачи 2006 г.

Задачи 2007 г. - предварителен

Задачи 2007 г. - редовен

Задачи 2008 г. - предварителен

Задачи 2008 г. - редовен

Задачи 2009 г. - предварителен

Задачи 2009 г. - редовен

Задачи 2010 г. - предварителен

Задачи 2010 г. - редовен

Задачи 2011 г. - предварителен

Задачи 2011 г. - редовен

Задачи 2012 г. - предварителен

Задачи 2012 г. - редовен

Задачи 2013 г. - предварителен

Задачи 2013 г. - редовен

 

Назад