Теми по история от конкурсни изпити от предходни години

 

 

2006 г.

България по времето на цар Колоян и цар Иван Асен ІІ

2007 г.

България по времето на Борис І (852 – 889 г.)
България при хан Крум и хан Омуртаг
Могъщество и културен разцвет на България по времето на цар Симеон Велики

2008 г.

България по времето на Балканските войни 1912-1913 г.
Възстановяване на българската държава 1878 -1879 г.
Могъщество и културен разцвет на България по времето на цар Симеон Велики

2009 г.

Борба за независима българска църква през Възраждането
България през първото десетилетие на ХХ век
Руско-Турска война 1877-1878 г.
Съединението на Княжество България с Източна Румелия

2010 г.

Създаване и разпространение на славянската писменост и книжнина
Просвета и култура през Българското Възраждане
България в началото на XX век
Участието на България в Първата световна война

2011 г.

Могъщество на българската държава при цар Иван Асен ІІ
Движение за независима българска църква през Възраждането
Априлското въстание през 1876 г.
Национално-освободителното движение на българите в Македония и Тракия (1878 – 1903)

2012 г.
България през управлението на хан (княз) Борис І (852-889)
Руско-Турска война (1877-1878 г.)
Създаване на славянската писменост
Могъществото на българската държава при цар Иван Асен ІІ

 

Назад