Прием за обучение в образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

 

Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:

5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
 
Телефони:
Връзки с обществеността
062 61 88 07
 
Информационен център

062 61 88 66

Назад