ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

Специалности

Факултет

Форма на обучение

държавна поръчка

платено обучение

редовна

задочна

редовна

задочна

дистанционна

1.

Стопанска логистика

“Общовойскови”
В. Търново

-

-

-

-

20

2.

Индустриален мениджмънт

“Общовойскови”
В. Търново

11

11

-

-

-

3.

Защита на населението и инфраструктурата

“Общовойскови”
В. Търново

13

14

-

-

-

4.

Автомобилна техника и транспортна логистика

“Общовойскови”
В. Търново

12

12

-

-

-

5.

Национална и регионална сигурност

“Общовойскови”
В. Търново

8

12

5

5

-

6.

Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи

“Общовойскови”
В. Търново

10

10

5

5

-

7.

Комуникационна техника и технологии

“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен

-

6

-

-

-

8.

Компютърни системи и технологии

“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен

7

6

-

-

-

9.

Административна и информационна сигурност

“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен

9

10

-

10

-

10.

Киберсигурност

“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен

6

6

-

10

-

11.

Авиационна електроника

“Авиационен”
Д. Митрополия

3

4

-

-

-

12.

Автоматика, информационна и управляваща техника

“Авиационен”
Д. Митрополия

4

4

-

-

-

13.

Авиационна техника и технологии

“Авиационен”
Д. Митрополия

6

8

-

-

-

14.

Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение

“Авиационен”
Д. Митрополия

3

-

-

-

-

 

Назад