ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Специалности
Факултет
Форма
на обучение
редовно
задочно
1.
“Общовойскови”
В. Търново
   
2.
Защита на населението и инфраструктурата
“Общовойскови”
В. Търново
   
3.
“Общовойскови”
В. Търново
   
4.
“Общовойскови”
В. Търново
   
5.
“Общовойскови”
В. Търново
   
6.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
   
7.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
   
8.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
   
9.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
   
10.
Авиационна електроника
“Авиационен”
Д. Митрополия
   
11.
“Авиационен”
Д. Митрополия
   
12.
“Авиационен”
Д. Митрополия
   
13. Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение “Авиационен”
Д. Митрополия
   
ОБЩО
   

Обучението по различните специалности се извършва в посочените в графа 3 (три) факултети.

Назад