ГРАЖДАНСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

 

Специалности
Факултет
Форма
на обучение
редовно
задочно
1.
“Общовойскови”
В. Търново
11 12
2.
Защита на населението и инфраструктурата
“Общовойскови”
В. Търново
12 12
3.
“Общовойскови”
В. Търново
11 12
4.
“Общовойскови”
В. Търново
8 14
5.
“Общовойскови”
В. Търново
10 11
6.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
9 9
7.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
10 15
8.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
0 8
9.
“Артилерия, ПВО и КИС”
Шумен
10 12
10.
Авиационна електроника
“Авиационен”
Д. Митрополия
2 0
11.
“Авиационен”
Д. Митрополия
4 5
12.
“Авиационен”
Д. Митрополия
6 8
13. Авиационни електронни системи за управление на въздушното движение “Авиационен”
Д. Митрополия
4 0
ОБЩО
   

Обучението по различните специалности се извършва в посочените в графа 3 (три) факултети.

Назад